Onze eenheid

Commando

De 15de Wing wordt geleid door de Base-Commander, Kolonel Vlieger Bruno Beeckmans.

Hij wordt hierin bijgestaan door zijn commando-driehoek, dit zijn de Korpsadjudant, Adjudant-Majoor Koen Lossie en de Korpskorporaal, Korporaal-Chef Serge Smets. Een uniek aspect aan onze eenheid is de aanwezigheid van een tweede Commandant, Kolonel Stafbrevethouder Bruno Dekleermaeker. Een stafsecretariaat, adjunct-officier en een dienst Publieke Relaties vervolledigen de Staff 15W.

Vlieggroep

De Vlieggroep is het zenuwcentrum van de operaties. De groep staat onder het bevel van een "Hoger Officier van het Varend Personeel“ (OSN).  De OSN waakt erover dat de zendingen uitgevoerd worden met een maximum aan rendement maar zonder de vliegveiligheid in het gedrang te brengen en dit overeenkomstig de procedures en richtlijnen uitgevaardigd door de Staf. Onder het bevel van de OSN vinden we volgende smaldelen die allen rechtstreeks in verband staan met de uit te voeren zendingen.


20 Squadron Tactical Airlift


Dit smaldeel is één van de grootste binnen de Belgische Luchtmacht. De verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden die de A400M biedt, maakt dat het 20ste zowel werkt voor niet gouvernementele organisaties (humanitaire zendingen, technische bijstand) als voor alle andere diensten binnen Defensie. Nochtans mag het SOR (Special Ops Regiment) beschouwd worden als een bevoorrechte klant, want naast de dagelijkse trainingszendingen (droppen van personeel en materiaal) bestaat er een hechte band tussen het 20ste en het SOR, gegroeid door de vele gezamenlijke opdrachten in Afrika.

Binnen de Belgische Luchtmacht draagt het 20ste Smaldeel ook in grote mate bij tot het internationale imago dat ons land geniet op het domein van de humanitaire hulp.


21 Squadron Strategic Airlift


Dit smaldeel is gespecialiseerd in verbindingsvluchten en beschikt over 2 Dassault Falcon 7X toestellen.

De grote verscheidenheid aan opdrachten maakt het 21ste Smaldeel uniek binnen de Belgische Defensie. Onze klanten zijn niet enkel personeel van Defensie maar ook de leden van de federale regering en het koningshuis. De nabijheid van internationale organisaties zoals NAVO en EU maakt deze toestellen ook zeer gewild door topfunctionarissen van beide organisaties.


Transport Conversion Unit


Het smaldeel is samengesteld uit ervaren bemanningsleden uit beide operationele smaldelen. Hun opdracht is het opleiden en evalueren van alle bemanningsleden. De bemanningsleden die deel uitmaken van het Smd TCU nemen ook deel aan de dagdagelijkse operaties binnen de andere smaldelen.


Operations Management Squadron


WING OPERATIONS

Dit centrum wordt permanent bemand door een officier en twee assistenten.

De voornaamste taken van het centrum zijn:

  • Het continu opvolgen van de zendingen.
  • De bemanningen op zending hulp bieden waar nodig.
  • Buiten de diensturen de taken van de Crewing Office overnemen.
  • Buiten de diensturen de initiële stappen voor het op oorlogsvoet brengen van de Wing verzekeren.


FLIGHT DOCUMENTATION

Deze dienst levert de bemanningen alle documentatie en informatie nodig om de vluchten uit te voeren.


TRAVEL OFFICE

De aard van de zendingen maakt het geregeld noodzakelijk om in het buitenland te overnachten. Het is deze dienst die instaat voor de prospectie en de uiteindelijke hotelreservaties.


LOAD OFFICE

Dit bureel behandelt alle aspecten van de lading en catering aan boord vooraleer de zending toegewezen wordt aan een bepaald vliegtuig en bemanning.


FLIGHT INTEL

Deze flight verzameld de nodige inlichtingen die nodig zijn om de oprationele zendingen op een veilige manier te kunnen uitvoeren.


Maintenancegroep

De maintenance groep (MGp) is met zijn 350 technici veruit de grootste groep van de Wing. Deze groep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vliegtuigen, alle rollend materieel, de communicatie- en informatiesystemen, het beheer van alle magazijnen en een hele boel steunactiviteite.

Ondanks het feit dat de C-130s niet langer operationeel zijn alle 8 vliegtuigen in de A400M vloot geleverd zijn,  is de maintenancegroep nog steeds in volle transformatie. Een groot deel van de technici dient nog de nodige ervaring op het vliegtuig te verwerven, terwijl ook onze structuren en organisatie nog permanent bijgestuurd worden. 


 A400M Maintenance Squadron


Het Smaldeel A400M (Smd A400M), verantwoordelijk voor het onderhoud van de A400M vloot. Ze verzekeren de inwerkingsstelling van de vliegtuigen en voeren zowel het preventief onderhoud
(S/C-check) alsook het correctief onderhoud uit op A400M. Bovendien doen ze dit zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast verzekeren zij eveneens het onderhoud op bepaalde afgenomen onderdelen.

Om alle nodige taken te verwezenlijken werken ze in twee flights en is er een nauwe samenwerking met Airbus.


Flight ON AIRCRAFT

Omvat alle techniekers die op het vliegtuig werken. Hierbij zijn er verschillende specialisaties; de techniekers die op de structuur en motoren werken (B1.1), de techniekers voor de elektronische systemen (B2), en de hulptechniekers.

Flight OFF AIRCRAFT

Werkt hoofdzakelijk op componenten. Opnieuw wordt er met specialiteiten gewerkt om de kwaliteit te garanderen: ACR (Airframe Control and Repair, metalsheet work, paint, NDI), TWB (Tyres, Wheels, Brakes) en Survie (harnassen, seats etc).


Logistics & Technical Support Squadron


Het Smaldeel Logistieke & Technische Steun (Smd Log&Tech Sp) onderhoudt alle grondsystemen, staat in voor het beheer van alle magazijnen en verzekert de contractuele steun ten voordele van de hele wing. Bij uitbreiding biedt het smaldeel ook steun aan andere (COA-) eenheden in operationele opdrachten of oefeningen. Ze omvat vier flights:


FLIGHT TRANSPORT & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Omvat de Movement and Mobility Cel (MMC) en de verschillende magazijnen (A400M, CIS, Ops, Survie). Het MMC staat in voor het transport van materiaal via de weg en de lucht. Zij zorgen dat het materiaal correct verpakt en gelabeld is en stellen de bijhorende vervoersaanvragen op. De magazijnen beheren al het materiaal dat aanwezig is in de Wing.

BUREAU CONTRACTEN & LOKALE AANKOOP

Beheert alle lokale contracten ten voordele van de activiteiten van de 15W. Deze kunnen zeer verschillende zaken bevatten zoals bijvoorbeeld de levering van brandstof voor vliegtuigen, het aanbrengen van de nodige markeringen op de apron of op maat gemaakte gehoorbescherming.

GSE, MT & GAZCO

Staat in voor het materiaal dat nodig is ter ondersteuning van het onderhoud en verplaatsen van de vliegtuigen. Dit materiaal kan specifiek voor een bepaald type vliegtuig zijn of gebruikt worden bij de algemene ondersteuning van eender welk type aanwezig op de basis. Ook de opslag van en handelingen met gecomprimeerde gassen valt onder hun bevoegdheid.

FLIGHT CIS

Ondersteunt alle communicatie- en informatiesystemen van de Wing. Zij voorzien digitale steun voor A400M (Grizzlies) en zorgen voor de beschikbaarheid van communicatie- en informatiesystemen, zowel op de thuisbasis als ten voordele van ontplooide detachementen. Een deel van het personeel is gespecialiseerd in cryptografie en behandelt dan ook alle onderwerpen die hiermee in verband staan.


Operations & Training Squadron


Het smaldeel Operaties & Training (Smd Ops&Trg) is verantwoordelijk voor de onderhoudsplanning en dagelijkse opvolging van de maintenanceactiviteiten, het aansturen van oefeningen en operaties, de paraatstelling van het personeel en de compliance met het regelgevend kader. Om deze taken tot een goed einde te brengen, bestaat het smaldeel uit 4 flights:


BUREAU PLANNING

Aorgt ervoor dat de luchttransportvloot te allen tijde op een luchtwaardige manier kan worden ingezet. Zij voorzien de onderhoudsplanning van A400M op korte en lange termijn.

ENGINEERING OFFICE

Verzorgt de link met de constructeur van het vliegtuig in geval van technische problemen waarbij de documentatie geen oplossing biedt. Bij langdurige of grote technische problemen verzekeren zij ook de interne opvolging en sturing.

BUREAU QUALITY MANAGEMENT (BQM)

Staat in voor de compliance van de activiteiten van de groep met het regelgevend kader, het verzekeren van de kwaliteit van de activiteiten binnen de groep en het opvolgen van de kwalificaties van het personeel. Dit doen zij onder andere door het organiseren van regelmatige audits en  het onderzoek van specifieke en complexe voorvallen.

MAINTENANCE CONTROL (MCtl)

Verzekert de opvolging van de dagdagelijkse vliegbewegingen, zowel voor de A400M als voor de Falcon 7X vloot. Zij wijzen de parkeerplaatsen toe aan vliegtuigen en bepalen samen met bureau planning welke tail geschikt is om een zending uit te voeren. Ze maken deel uit van de WingOps (VGp), waardoor zij ook als eerste op de hoogte zijn in geval van problemen.


Verdediging & Steungroep

Admin Squadron


Bureel Human Resources (Bur HR)


Bureel Training Control (BTC)


DAES


Support Squadron


HR4U


Financial Support Unit. (FSU)


Flight Ops Infra


Mess


Logement


Operations & Training Squadron


SOIT


Mess


Lichamelijke Opvoeding & Sport (LOS)


Sectie Bewapening


Bureel Veiligheid


Frontdesk / G4S


Brussels Military Airport

BruMil is de militaire luchthaven van Melsbroek en legt zich hoofdzakelijk toe op het transport van passagiers en cargo. De passagiers zijn hoofdzakelijk Belgische militairen die van en naar hun bestemmingen vervoerd worden, maar BruMil is ook al heel lang de vaste luchthaven voor heel wat (V)VIP’s, zowel Belgische als buitenlandse. Aangezien het NAVO-hoofdkwartier, net als de Europese instellingen in Brussel gevestigd zijn, is de BruMil voor deze bezoekers de toegangspoort naar België en Europa. Voor het verzekeren van de nodige diensten werd BruMil onderverdeeld in verschillende secties:


Het Commando


Wordt bijgestaan door het Bureau Coördinatie (BuCo-Infodesk), staat in voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de verschillende diensten.


Passengers & Freight Squadron (Smd P&F)


  • De Flight Catering staat garant voor de nodige horeca ondersteuning aan boord, net als in de cafetaria BruMil.
  • De Flight Security beveiligt de infrastructuur en begeleidt de passagiers van en naar het vliegtuig, zij zorgen ook voor de veiligheid op tarmac (follow-me en begeleiden van voertuigkolonnes van en naar het vliegtuig). Deze mensen verzorgen tevens de scanning van de passagiers, ruimbagage en handbagage.
  • De Flight CATO omvat alle logistieke acties in en rond de vliegtuigen.
  • De RedCap zorgt voor het binnen- en buitenloodsen van de vliegtuigen die aankomen of vertrekken op het tarmac van BruMil (Military Apron).
  • De Flight Magazijn BruMil beheerd de fuel en het catering materiaal.