Onze opdrachten


Logistic Air Transport


Het vervoer van materieel en passagiers van en naar bestemmingen waar er geen tot weinig dreiging heerst. Dit zijn bijvoorbeeld bevoorradingen van  eenheden van Defensie die op oefening zijn in het buitenland of het ophalen van wisselstukken bij leveranciers.Tactical Air Transport


De zelfverdedigingsmiddelen van onze A400M laten ons toe te opereren binnen een operatietheater waar een reële vijandelijk dreiging mogelijk is. Hierdoor kunnen wij gebieden bereiken die met conventioneel luchtvervoer onbereikbaar zijn. We brengen materieel en troepen van en naar de conflictzone (intra-theatre) en verplaatsen ze binnen dit gebied wanneer de oorlogssitiatie dit vereist (inter-theatre).Airborne operations


We maken de inzet van luchtlandingstroepen mogelijk, hetzij op geringe hoogte door middel van een klassieke static-line parachutesprong door para-commando's of in kleine groepjes vanop zeer grote hoogte door mensen van de Special Forces Group. Bij deze laatste is het gebruik van extra zuurstofvoorziening voor zowel bemanning als parachutisten noodzakelijk.Tactical Air-Land Operations


  Het terplaatse brengen van gevechtseenheden midden in het strijdtoneel. Dit kan op bestaande vliegvelden die al dan niet beveiligd worden door bevriende troepen of op tijdelijk aangelegde 'dirt-strips'. Dit zijn missies die een zeer grote kwetsbaarheid betekenen voor onze vliegtuigen en bemanningen tijdens het in- of uitladen. De tijd op de grond zal tot het absolute minimum beperkt worden en het landen en opstijgen zal op een tactische manier gebeuren om mogelijk vijandig vuur te ontwijken.  Air drop


  Wanneer het niet mogelijk is om het toestel veilig aan de grond te zetten en het in- en uitladen op een klassieke manier te laten verlopen kunnen we de vracht op allerlei verschillende manieren droppen op het strijdtoneel. We worden hierbij geholpen door het peloton RavAir van de Trainingscentrum Para-Commando te Schaffen.  Transport of (V)(V)IP


  De secretaris-generaal van de NAVO, de president van de EU, ..., het zijn slechts enkele voorbeelden van ons cliënteel. Dagelijks voeren we vluchten uit voor functionarissen van internationale instellingen, het koningshuis, de federale regering of onze defensiestaf.  Aeromedical Evacuations


  De evacuatie van zieken of gewonden behoort eveneens tot onze kerntaken. Hiervoor werd een speciale Patient Transport Unit (PTU) ontwikkeld waarmee we zwaar hulpbehoevende patiënten kunnen vervoeren, daarbuiten kunnen we in onze A400M tot maximaal 66 draagberries installeren. Dit alles met het nodige steunpersoneel van de Medische Component.


  Non-combattant evacuation operations


  Een NEO wordt in het leven geroepen wanneer Belgische burgers zich in een ander land bevinden waar de veiligheidssituatie plots erg verslechterd. Het doel is om de burgers in gevaar zo snel mogelijk te repatriëren. Zo'n operatie gebeurt in vier fasen: activation - deployment - evacuation - redeployment. Dit soort operatie wordt meestal binnen de 24 à 48 uur geactiveerd en vergt daarom een zeer grote mate van paraatheid van zowel personeel als materieel.  Search & Rescue


  Wanneer we over Search & Rescue spreken denkt iedereen uiteraard aan de allom bekende Sea King, toch kan ook een vrachtvliegtuig ingezet worden voor het localiseren van drenkelingen of mensen die gestrand zijn in de wildernis. Omdat we in staat zijn om materieel te droppen kunnen we meteen de broodnodige hulpmiddelen afgooien die de kans op overleven verhogen.


  Training


  Voor elk van bovenstaande situaties wordt dagelijks geoefend en dit zowel in binnen- als buitenland. Elke procedure dient immers in elke omstandigheid en door iedereen kunnen uitgevoerd worden. Steeds volgens het boekje en op de meest veilige manier.